pruim voor zomersnoei tuincursus online

Pruimenboom Snoeien in de Nazomer

Pruimenboom snoeien kan je het beste doen in de periode van half augustus tot half september omdat dan de loodglansschimmel het minst actief is.